+31 (0)318 541 111

Snappen wat vervoerders beweegt

Slim en efficiënt

Visie

  • Techniek moet mensen helpen, niet andersom. Alleen de mens vormt een waardeoordeel. En alleen voor waarde wordt betaald. Techniek kan dus nooit de oorzaak van economisch verkeer zijn.
  • Waarde voeg je toe door de acties van medewerkers die direct in een klantbehoefte voorzien. De acties van management of ondersteunende diensten zijn slechts voorwaardenscheppend of faciliterend.
  • Data zonder context is geen informatie. Informatie wordt meer waard als één samenhangend verhaal verteld wordt en dus – overeenkomstig het gebruik- in de juiste context op de juiste plaats op het juiste moment wordt aangeboden.

 

Missie

  • Daarom legt Prometheus zich toe op één doelgroep: transport en logistiek. Zo kunnen we de voordelen van informatietechnologie maximaal benutten.
  • Daarom begint elke propositie van Prometheus in het hart van de organisatie van klanten: transport en het logistieke proces. Daar waar waarde gecreëerd wordt. Zonder diepgaande automatisering van het kernproces, is informatietechnologie veel minder effectief.
  • Daarom biedt Prometheus één geïntegreerd platform aan voor onze klanten van het vervoermiddel naar de thuisbasis, van machinedata via mobiele applicaties naar kantoorsoftware. Zoals het hoort.
Propositie

Klantgerichtheid

Prometheus levert… altijd. Een tevreden klant waardeert onze vooruitziendheid om vandaag het antwoord te geven op de vraag die hij (zich) morgen stelt. We kijken graag vooruit en stellen ons op als strategische partner. Zo leveren we onze klanten inzichten die één-op-één bijdragen aan hun omzet en kostenbesparingen. Door onze diepe integratie in de operationele procesvoering en toewijding aan één bedrijfssector (transport en logistiek), kunnen we die baten en kostenbesparingen heel concreet, causaal aantonen.

Ontzorging

Veel klanten kennen ons als hun boordcomputerleverancier, omdat wij ‘turn key’ oplossingen leveren. Het belang van maximaal ontzorgen van en verantwoordelijkheid nemen voor de klant zit in ons DNA, maar wel: Prometheus is en blijft een softwareleverancier.

Kwaliteit

Door onze diepe integratie in het operationele proces van de klant is kwaliteit onze hoogste prioriteit. Onze bedrijfscultuur is onlosmakelijk met het leveren van kwaliteit verbonden. Aldus zijn we ISO 9001 (voor ons kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 27001 (voor onze informatiebeveiliging) gecertificeerd. Als deel van ons streven naar kwaliteit is ons kwaliteitsmanagementsysteem de ruggengraat van onze managementstructuur. Complexiteit leidt immers alleen maar af en ondergraaft juist kwaliteit.

End-to-end platform

Zodat de klant de organisatie kan besturen met kennis van alle relevante factoren, door overbrugging van:

  • De verschillende organisatielagen van de werkvloer tot en met de thuisbasis, zodat logistieke optimalisering over de gehele keten kan plaatsvinden.
  • Alle techniek in één platform van ‘embedded’ software via mobiel technologie naar kantoorapplicaties (voor de thuisbasis), zodat de maximaal mogelijke hoeveelheid databronnen wordt benut en gebruikers zich kunnen richten op het nemen van besluiten in plaats van contextualiseren en overdragen van data, met alle fouten en ondoorzichtigheid van dien.

Prometheus is ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagementsystemen) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd.

De werkvloer eerst

Daar waar de klant zijn geld verdient ligt onze focus, de rest is een afgeleide. Zodoende nemen wij de verstoringen van alledag (hier en nu, real time) als basis, niet de planning op kantoor. Ook betrekken wij de planner meer in het actieve management van verstoringen, geheel in lijn met onze visie dat correlatie niet voldoende is en (dus) een planningssysteem, hoe geavanceerd ook, niet het exclusieve antwoord kan zijn op de logistieke uitdagingen van alledag.

Technologie

We leveren altijd ‘state-of-the-art’ software. Prometheus heeft een veel diepgaandere architectonische ambitie dan onze concurrenten. Ons platform wordt met enige regelmaat volledig nieuw opgebouwd, zodat we de klant niet verrassen met erfenissen uit het verleden. Dit stelt ons ook in staat consequente, technologische keuzes te maken. Onze software is tot in de haarvaten ingericht op ‘real time’ dataoverdracht, omdat in de operatie elke seconde telt. Daarbij schuwen we ‘eigenwijze’ keuzes, zoals onze ‘thick database’ die de softwarecode meteen naast de data parkeert, niet. Waarom ‘in memory’ als het fundamenteel beter kan?

Al bekend met onze slimme planmodule?

Hardware

Prometheus zal ook in de toekomst hardware blijven ontwikkelen als wij dat nodig achten om een softwaremarkt, die een latente vraag van klantgroepen niet (voldoende) beantwoord, te ontwrichten. Maar alleen dan – onze ‘core business’ is en blijft software. De mogelijke overgang naar ‘open’ softwareplatformen in de instrumentenpanelen van motorvoertuigen zien we dan ook met vertrouwen tegenmoed.

Low code

Om gebruikersomgevingen naar individuele wensen in te richten zonder maatwerk noodzakelijk te maken, modelleren we het deel van de software dat op de eindgebruiker gericht is. Deze modellen genereren zelf de onderliggende softwarecode. Zo stellen we u in staat juist die bedrijfsprocessen die u uniek maken zonder maatwerk te automatiseren. We dwingen u niet rigide werkprocessen in software te accepteren en zo te kiezen tussen twee kwaden (kosten door aanpassing van de software of van de organisatie)

Informatie… geen data

Vrijwel al onze klanten maken gebruik van onze clouddiensten, dus de waarde die we met de data in de Cloud kunnen toevoegen is overduidelijk. Datawetenschap: ja… maar alleen als ondersteunend bewijs, uiteraard binnen de grenzen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De applicaties dienen de antwoorden voor de klant te contextualiseren en (indien gewenst) de besluiten te faciliteren of te nemen. Data zonder context is immers geen informatie.

Til uw logistieke operatie naar een hoger plan