Onmisbare tools voor werkgevers in de logistiek

Blog

Onmisbare tools voor werkgevers in de logistiek

Voor elke logistieke dienstverlener is inzicht in de operationele processen essentieel voor een succesvolle bedrijfsvoering. Inzicht in de primaire processen zorgt voor overzicht en daarmee voor besparingsmogelijkheden. Wanneer je te maken hebt met veel mensen op de weg, bijvoorbeeld in de afvalinzameling of bij strooidiensten, kun je met goed inzicht veel profijt behalen. Gelukkig hoeft het verkrijgen van inzicht niet heel ingewikkeld te zijn, mits je de juiste tools gebruikt.

1. Urenregistratie- en verwerking

Een tool voor urenregistratie en urenverwerking zorgt ervoor dat je direct kunt besparen op personeelskosten. Want het bijhouden van uren en berekenen van overuren, onkosten en toeslagen kost veel tijd. Met een gebruiksvriendelijke en efficiënte tool voor urenregistratie en urenverwerking kun je je hele registratie beheren. Van de registratie, het doorvoeren van correcties tot de verwerking, voor de hele organisatie vanuit één programma. Zo wordt de urenadministratie efficiënter en kunnen je mensen zich focussen op controle in plaats van op het invoeren van uren.

2. Rijstijlanalyse

Met veel mensen op de weg, is er veel winst te behalen door bewust te rijden. Een aanpassing in rijstijl leidt tot minder ongelukken en schade én forse besparing op brandstof, banden en slijtage van bijvoorbeeld de remmen. Wat nodig is voor die positieve verandering, is een tool voor rijstijlanalyse die makkelijk is te integreren in het boordsysteem én beschikbaar is in de backoffice. Door chauffeurs inzicht te geven in hun rijgedrag en te trainen in het gebruik van de tool, creëer je bewustwording. Bewustwording leidt tot verandering en die verandering, die leidt weer tot besparing!

3. Rij- en rusttijden beheer (DTR)

Voor rij- en rusttijden geldt strenge regelgeving. En dat is logisch, want het gaat om de veiligheid van je eigen mensen en die van medeweggebruikers. Bovendien wil je je operatie uitvoeren binnen de kaders van de wet. Een DTR-softwareoplossing helpt je om de rij- en rusttijden te monitoren en te bewaken. Zo creëer je meer veiligheid, maar vooral overzicht en inzicht in je processen. Bijkomend voordeel: je voorkomt boetes en strafpunten.

4. Optimale routeplanning

Routeplanning maakt of breekt je efficiency. Want met goed ingeplande routes rijden chauffeurs maximaal efficiënt. Maar tegelijkertijd moeten ze wel de flexibiliteit hebben om af te wijken van de route bij drukte of versperringen. Slimme routesystemen, die te koppelen zijn met de boordcomputer en de backoffice, maken het de chauffeur makkelijker en geven rust. Planners hebben realtime inzicht in locatie en status van alle voertuigen.

5. Vragenpaden optimaal inrichten en afstemmen op jouw operatie

Elke dag moeten chauffeurs hun uren verantwoorden en hun taken invullen. Dit moet zorgvuldig en regelmatig gebeuren, het hangt tenslotte een op een samen met de planning en de loonadministratie. Toch zijn dit in de regel klussen waar een chauffeur niet op zit te wachten. Het kost tijd en houdt ook op van het eigenlijke werk. Door vragenpaden te gebruiken, wordt de chauffeur automatisch door de verantwoording en de rapportage geleid. Dit maakt het werk makkelijk én sneller.

Benieuwd naar welke tools wij bieden om jouw processen inzichtelijk te maken?

Neem even contact op, we geven graag een demo!

Til uw logistieke operatie naar een hoger plan