Data + context = informatie:

een praktijkcasus

Afgelopen jaar raakte een medewerker van één van onze klanten tijdens de inzameling van containers betrokken bij een ongeval met letsel. Prometheus Informatics werd gevraagd om data uit de softwareoplossingen aan te leveren, om zo de omstandigheden ten tijde van het ongeval vast te stellen. Alles uiteraard binnen de grenzen van de Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG).

In samenhang gaven deze data (zoals snelheid, acceleratie, route, pauzes, etc.) een sluitend beeld over de omstandigheden. Die data hebben we uit onze verschillende softwareoplossingen gehaald en naast elkaar gelegd ter vergelijking en aanvulling van elkaar.

Analyse aan de hand van data

In eerste instantie werd de chauffeur beschuldigd van nalatigheid, onder andere door het overschrijden van de maximum toegestane snelheid. Dankzij de combinatie van relevante data kon onze klant aantonen dat dit met ruime marge niet het geval was. De echte oorzaak konden we ook vaststellen; een recente, niet gedocumenteerde ophoging van het wegdek. Zo kon de chauffeur vrijgepleit worden en werden maatregelen getroffen om een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.

Belang van betrouwbare data

Dit is slechts één van de vele voorbeelden, waarbij de operationele data van Prometheus Informatics doorslaggevend zijn in het vaststellen van de juiste keuzes, zowel op voorhand als achteraf. Zo worden aannames en onderbuikgevoel getoetst aan de feiten van de operationele praktijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de manier waarop u data uit onze E-Portal (als bewijslast) kunt gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op met Account Manager Aat Gelderblom via aat.gelderblom@prometheus.nl.